मंगळवार, २ ऑक्टोबर, २००७

उशीर.

म्ला माहीतेय त्याला खुप उशीर झालाय. प्ण ते मी काही दीव्सात सुरु क्र्णारच... सागंणारा प्ण वीस्र्ला असेल प्ण मी नाही वीस्र्लेलो. एक दीव्स क्ळेल्च स्ग्ळंयाना....

३ टिप्पण्या:

अमित म्हणाले...

ंमतीतार्थ:

१) क़शाला तरि उशिर झाला आहे, ते कलायल पन उशिर झालेला आहे, या पुढे ते करायल पन उशिर होणार आहे, कारण त्या साथि काहि दिवस घेतलेले आहेत

२)सागनारा कहि तरि विसरला आहे ते काय ते मे विसरलो होतो, ते मला आता आठवल, म्हनून मे विसरलेलो नहि

३) प्रकार खुप कठिण आहे कलायला उशिर लागेल सरवाना

Harshal म्हणाले...

छान !!! ध्न्यवाद !!!
ंंन्शीब तु क्मेंट त्री उशीर नाही दीलीस

अनामित म्हणाले...

Amiable brief and this post helped me alot in my college assignement. Thank you for your information.