मंगळवार, २ सप्टेंबर, २००८

गजानना श्री गणरायादेवा माज्यासकट सगळ्याना चांगली बुद्धि दे, वाईट बुद्धिच्या माणसाचे कान काप !
हीच तुज्या चरणी नेहमीची प्रार्थना .... गणपति बाप्पा मोरया

तुज्या साठी बनवलेले wallpapers गोड मानून घे रे महाराजा :)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: