गुरुवार, ८ जानेवारी, २००९

आजचा प्रश्न ... कालच उत्तर !

प्रश्न : बनारसी प्युअर १२० पानाचा शोध कोणी लावला ?
उत्तर : श्रीयुत अमरनाथ यादव , वय : ४५ अंदाजे, राहणार: उत्तर प्रदेश, सध्या वास्तव्य : रामलीला मैदान गल्ली

1 टिप्पणी:

Bursted म्हणाले...

च्यायला आपल्याला १२०-३०० बद्दल काही ऎकायचा नाही बरका रोज दोन पाने लागतात...आपल्याला....