सोमवार, ६ एप्रिल, २००९

कही येड्च्याप माणसे

साधारण रोजच्या आपल्या जगण्यात आपल्याला नीरनिरळ्य माणसांशी सामना करावा लागतो , विविध रंगांची स्वभावाची , philosophychi माणसे आपल्याला आढ़ळुन येतात... त्यातली कही आपल्या डोक्यात जातात... काही मनात घर करूँ राहतात ... काही कुठेच पोहचू शकत नाहीत ... काही आपल्याला चिड आणतात... काहीना आपण चिड आणतो... काही आपल्याला हसवतात ... काही आपल्याला हसतात ...

त्यातली काही माणसे मला येड्च्याप category मधली वाटतात ...

१) कोणी माणुस मेल्यावर जेंव्हा आपण त्यांना आपण सांगतो की "अमुक तमुक माणुस गेला " तेंव्हा ही माणसे किन्चित्शी हसतात आणि मग पुढचे प्रश्न विचारायला लागतात... म्हणजे हसून ते विचारतात "काय...बोलतो ? (किंचित तोंडावर हशा )... कधी? कसा रे? वैगरे वैगरे ..."

२) बस मधे बसल्यावर काही माणसे मी पहिलियेत ...जी खिडकीची काच कधीच वर खाली करत नाहीत... म्हणजे जी चढतात टी लगेच येउन सीट वर घाबरून गेल्याप्रमाने बसतात ... खुप गरम होत असेल अणि काच बंद असेल तर टी तशीच खाली ठेउन देतात... आणि घमने हैरान होतात... थंडी मधे याच्या उलट करतात...

३) बस मधे समजा खुप गर्दी असेल पुढून एखादा आजा किंवा आजी चढल्या ... अणि टिकिट देणारा (च्यायला conductor लिहिता येत नाही इथे ... ब्लॉगर वल्यांच्या आय्चा घो... ) मागे असेल तर साधारण चतुर लोक पैसे मागे पाठवतात ... अणि टिकिट पुढे मागवतात । साधा हिशोब असतो ... पैसे आपल्या पुढच्या माणसाला द्यायचे ... टीला सांगायचे तू तुझ्या पुढच्या ला दे... असे करत करत ते पैसे conductor कड़े पोहचतात... तसाच उल्टा प्रवास करून टिकिट मागे येतात... पण काही येड्च्याप लोकाना हे कळतच नाही ... ते पैसे हातात आले की मक्ख चेहर्याने बघत बसतात .... पैसे द्यायच्या अगोदर त्याना हाक मरावी तर घाबरून लक्ष नस्ल्यासरखे दाखवतात ... मग सांगतात conductor बहोत लाम्ब है !! तेंव्हा मला वाटते त्याला सांगावा अरे येड झ@#@@नि च्या "conductor बहोत लाम्ब है" इसी लिए हम ने ये खेळ मांडा हैं ना ? पैसा पास पास करनेका ... बात करता है तोंड वर करके ...
असो...
४) आपलाच म्हणण पुढे रेट्नारी माणसे ... मला तर त्यांचा हेवा वाटतो ... कुठून आणतात ते इतका आत्मविश्वास? असाच एक टैक्सी ड्राईवर मला भेटला ... सगल्या चुकीच्या गोष्टी तो आत्मविश्वासाने सांगत होता... एवढ्यात २४ तास फालतू मचमच करणरे (FM) रेडियो असतात ना ? त्यातून जन हितार्थ एक जाहिरात कर्करली
हेलमेट न वापरण्याची किती विविध कारणे मनसे देतात ... पण अखेर त्यांचाच कसा लॉस आहे वैगरे...
ती ad संपली आणि या माणसाने त्या ad मधली जी खोटी कारणे होती तीच कशी बरोबार आहेत हे सांगायला सुरुवर केलि ... पण तो ज्या स्टाइल ने सांगत होता ते ऐकून मला वाटले की खरच ती जाहिरात हेलमेट वापरायला सांगत होती की वापर टाळाय्ला सांगत होती.. (हा प्रसंग जसा झालाय तसा नाही लिहिता आलाय... परत लिहायला लागणार बहुतेक ... aso)

अजुन काही येड्च्याप माणसे थोडक्यात

५) cunductor ने टिकिट दिल्यावर चक्क त्याला थैंक्यू म्हणणारि माणसे...
६) रोजच्या प्रवासात दिसेल त्या छोट्या मोठ्या देवळाला छोटे छोटे नमस्कार करणारी माणसे

सध्यातरी एवढीच आठवतायत बाकीची पुढच्या पोस्ट मधे ...

२ टिप्पण्या:

अनामित म्हणाले...

कृपया http://marathi-e-sabha.blogspot.com/ या ब्लॉगवरील नवीनतम पोस्ट वाचा. आपला सहभाग प्रार्थनीय आहे.

Satish म्हणाले...

Very funny. :)

येड्च्याप category no 5 & 6 are very funny.