रविवार, ३ जानेवारी, २०१०

नवीन वर्षाची सुरुवात उत्साहाने नको !

नवीन वर्षाची सुरुवात उत्साहाने नको तर चांगल्या मनाने करा कारण उत्साह हि कितीही सकारात्मक ( positive ) भावना असली तरी ती तात्पुरती असते. उत्साह कधीतरी मावळतोच.... त्यापेक्षा नवीन वर्षाची सुरुवात चांगल्या,स्वच्छ, पूर्व ग्रह्दुशीत नसलेल्या मनाने करा... देवाने तुम्हाला एक नवीन कोरे करकरीत वर्ष दिलेय... गेल्या वर्षी टाळलेल्या , मनाला पटून हि ना करता आलेल्या सगळ्या गोष्टी आठवून बघा ... मन आणि बुद्धी याचा सारासार विचार ठेवून त्या गोष्टीना सुरवात करा... काहीतरी वेगळे करा... किंवा जे करताय ते मनापासून करा ... आवडते काम असो वा नावडते ... ती कामगिरी स्वच्छ कशी बजावता येईल हे पहा... याचा कधीतरी फायदा होतोच ... उगाच सोड्याची बाटली उघडल्या वर येतो तसला निरुपयोगी फससफसणरा उत्साह नको ... कारण त्या बूड बुड्यांचा बाटलीतून बाहेत आल्यावर काही हि उपयोग होत नसतो.

(नवीन वर्षाची सुरुवात मी तरी या विचारांनी केलेली आहे... मला माझेच हे विचार १००% पटलेत... तुम्हाला शुभेच्छा ! )