गुरुवार, २० मे, २०१०

canon 550D घेतला

canon 550D घेतला ...दिवस रात्र त्याच्यावरच प्रयोग करत असतो... दुसरे काही सुचत नाही... जोपर्यंत समाधानकारक शोर्ट फिल्म बनत नाही तोपर्यंत सुख समाधान नाही... असो..
हा जो क्यामेरा आहे त्यात HDvideo शूट करता येतात (त्यासाठीच घेतलाय तो ..) तर आणल्या आणल्या ... मी काहीही सेट न करता हे चित्रित केलं. मग चुकत माकत video एडीट केला... पार्श्व संगीत टाकलं
आणि अश्या रीतीने फिल्म मेंकिंग (फार भारी शब्द वाटतोय का? असो...) ला सुरुवात केली... बघा आणि चांगला ... वाईट ....अभिप्राय द्या... :)

सोमवार, ३ मे, २०१०

जय महाराष्ट्र !

मला माहिती आहे फार उशीर झालाय हे पोस्ट कारायला पण तरीही... मी केलेली calligraphy "महाराष्ट्र दिना" निम्मित ... शेयर करतोय ... जय महाराष्ट्र !